DOPASUJ POŻYCZKĘ DO SWOICH POTRZEB


Jak wypowiedzieć umowę pożyczki?

Nie zawsze zaciągamy pożyczki w sposób przemyślany. Jeśli zdarzyło Ci się wziąć chwilówkę, a później stwierdziłeś, że nie był to dobry pomysł lub po przemyśleniu doszedłeś do wniosku, że umowa budzi Twoje wątpliwości, możesz jeszcze naprawić swój błąd. Dotyczy to również sytuacji, w której to Ty udzieliłeś komuś pożyczki, a teraz chcesz odzyskać pieniądze.
W takich przypadkach ratunkiem są wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej. Warto znać swoje prawa i wiedzieć, w jaki sposób możesz zrezygnować z podpisanej już umowy i wyplątać się z niechcianego zobowiązania finansowego.

ranking pożyczek

Co to jest odstąpienie od umowy pożyczki?

Prawo chroni Cię niezależnie od tego, gdzie zaciągnąłeś kredyt- w tradycyjnym banku, czy w firmie pożyczkowej. Od każdej umowy kredytowej masz prawo odstąpić w ciągu 14 dni od jej podpisania. Taka informacja powinna się znajdować w treści umowy wraz z załącznikiem stanowiącym wzór odstąpienia od umowy.
Jeśli nie otrzymałeś takiego załącznika, możesz samodzielnie sporządzić stosowane pismo. Podajesz w nim swoje dane osobowe takie same jak na umowie pożyczki, sumę, jaką pożyczyłeś oraz datę zawarcia umowy. Powinieneś również podać podstawę prawną, która umożliwia Ci odstąpienie od zaciągniętej już pożyczki o następującej treści „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr …”.

Pismo o odstąpieniu od umowy pożyczki możesz dostarczyć pożyczkodawcy osobiście. Listownie lub drogą mailową, przy czym należy pamiętać, że jeśli wysyłasz je pocztą, to powinieneś skorzystać z listu poleconego (najlepiej za potwierdzeniem odbioru), a za datę odstąpienia od umowy przyjmuje się tę widniejącą na stemplu pocztowym.
Decydując się na odstąpienie od umowy pożyczki (niezależnie od tego, czy jest to kredyt bankowy, czy chwilówka), jesteś zobowiązany do jednorazowego oddania całej pożyczonej kwoty, a pożyczkodawca ma prawo naliczyć Ci odsetki za dni od momentu podpisania umowy do chwili odstąpienia od niej.

Jak działa wypowiedzenie umowy kredytowej przez pożyczkodawcę?

Nie tylko pożyczkobiorca, ale również osoba bądź instytucja udzielająca pożyczek, ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową. Takie rozwiązanie można zastosować, jeśli pożyczkobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy, czyli przykładowo nie spłaca rat w terminie lub z jego winy zabezpieczenie spłaty długu znacznie straciło na wartości. Wierzyciel ma prawo wypowiedzieć klientowi umowę oraz żądać natychmiastowego zwrotu całej pożyczonej kwoty.

W przypadku problemów ze zwrotem środków pożyczkodawca może wystąpić na drogę sądową.
Jeżeli znaleźliśmy się niekorzystnej dla nas sytuacji, a minął już termin, w którym możliwe jest odstąpienie umowy pożyczki, zawsze możemy wystąpić do wierzyciela z prośbą o zmianę warunków umowy. Możliwe jest zarówno wnioskowanie o wydłużenie okresu kredytowania i zmniejszenie wysokości rat, jak i o możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. W takich przypadkach nowe ustalenia dotyczące zobowiązania finansowego umieszczane są w aneksie do umowy, który podpisują obie strony- pożyczkodawca i pożyczkobiorca. Nowe zasady spłaty wchodzą w życie w momencie podpisania aneksu.

szybka pożyczka

HapiPożyczki

✓ Pożyczka do 25000 zł

✓ Do 1470 dni

» Aplikuj o 25000 zł

Pożyczki darmowe

1. Cardina

Cardina
Ocena
4.1


Pierwsza pożyczka za darmo: Tak

Szybka moneta
Ocena
2.6


Pierwsza pożyczka za darmo: Tak

Minipożyczka
Ocena
6.2


Pierwsza pożyczka za darmo: Tak

Multipożyczka
Ocena
2.1


Pierwsza pożyczka za darmo: Tak

Pożyczki ratalne
Multipożyczka
Ocena
2.1


Pierwsza pożyczka za darmo: Tak

SMS Kredyt
Ocena
3.6


Pierwsza pożyczka za darmo: Nie

Ferratum Bank
Ocena
9.6


Pierwsza pożyczka za darmo: Nie

O! Credit
Ocena
2.1


Pierwsza pożyczka za darmo: Nie